poniedziałek, 24 marca 2008

Podróźe TakuanaPodróże Takuana

Podczas, gdy w stolicach europejskich promieniuje odrodzenie, na wsiach nadal panuje obskurantyzm i barbarzyństwo... w Lombardii, buddyjski mnich Takuan w towarzystwie wenecjanina Adso i najemnika Konrada podejmuje niebezpieczną podróż, która ma go zaprowadzić na dwór króla Francji. Ścigani przez hordę fanatycznych zakonników, którzy kładą kraj "ogniem i krwią", zabierają ze sobą Rebekę, małą dziewczynkę o bardzo dziwnych zdolnościach. Aby uniknąć losu zarezerwowanego dla czarownic, Rebeka, zmuszona zostanie użyć swych nadprzyrodzonych mocy... i stać się "ostateczną bronią" przeciwko "bożym szaleńcom".

Scenariusz: Le Tendre
Rysunki: Simeoni
Wydawnictwo: Delcourt, 10/1987

Tłumaczenie i obróbka tekstu: EVEREST
Techniczna obróbka skanu(retusz, kolory i przycięcie): maniac64
Proof reading : Myga & BBgeld
Skan: Kiliam/CRG


1 komentarz:

arcomics pisze...

Ależecie hasło walneli :P

powinno być WIELKIE CHINY